EnglishSlovak

Archive for 14 novembra, 2020

14 nov
0

Vyhlásenie o prístupnosti

EUR-Lex – 32016L2102 – EN – EUR-Lex × Skip to main content Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union law English EN (current language) Language български (bg)Español […]

Read More
13 nov
0

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Read More
12 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2020

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, […]

Read More
10 nov
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 16.11.2020

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude dňa 16.11.2020 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase 7:00 – 11:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Read More
09 nov
0

Informácia o predĺžení aktivít projektu a zmene výšky finančného príspevku

Vážení žiadatelia a spolupracujúce subjekty, Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom […]

Read More
09 nov
0

Bezplatné online workshopy pre sociálnych podnikateľov

NP Inštitút sociálnej ekonomiky podporil Úniu klastrov Slovenska pri organizovaní online workshopov určených pre sociálnych podnikateľov.

Read More
04 nov
0

Nové termíny ONLINE infoseminárov

K novej koncepcii informačných infoseminárov máme pre Vás termíny na mesiac november a december 2020 na nasledovné témy: A)Terénna opatrovateľská služba od A do Z B) Stratégia a plánovanie terénnej opatrovateľskej služby […]

Read More
04 nov
0

Nová koncepcia tém infoseminárov NP TOS ONLINE

Prinášame Vám novú koncepciu tém infoseminárov NP TOS. Zameraná komplexne na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby a zároveň prierezom všetkých podstatných dokumentov a zákonov spojených s touto formou opatrovateľskej služby. Odteraz […]

Read More
04 nov
0

Nové termíny ONLINE infoseminárov

Na mesiac november a december 2020 sme pre Vás pripravili sériu ONLINE infoseminárov NP TOS. Viac informácii v článku.

Read More
04 nov
0

Nová koncepcia tém infoseminárov NP TOS ONLINE

Prinášame Vám novú koncepciu tém infoseminárov NP TOS. Zameraná komplexne na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby a zároveň prierezom všetkých podstatných dokumentov a zákonov spojených s touto formou opatrovateľskej služby. Odteraz […]

Read More