EnglishSlovak

Archive for 10 decembra, 2020

10 dec
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2021 v rámci NP BOKKÚ

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového roka 2021 si Vás dovolíme informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných […]

Read More
09 dec
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2021 v rámci NP TSP II

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového roka 2021 si Vás dovolíme informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa bodu 5.6.) IA MPSVR SR môže jednostranne zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce (uvedených v bode 5.4.)

Read More
04 dec
0

Investičná pomoc pre sociálne podniky – Ako na to?

Ponúkame Vám inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky.

Read More
03 dec
0

Interná výzva v rámci implementácie NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

IA MPSVR SR zverejňuje internú výzvu pre zapojené subjekty v rámci implementácie NP TSP II, ktorá je zameraná na podporu odborných činností nadväzujúcich na terénnu sociálnu prácu.Interná výzva je otvorená výlučne len pre subjekty, ktoré už v rámci NP TSP II realizujú terénnu sociálnu prácu prostredníctvom TSP príp. TP.
Termín uzávierky pre predloženie žiadostí je 29. január 2021.

Read More