EnglishSlovak

Archive for 3 apríla, 2019

03 apr
0

Informačné semináre pre prijímateľov

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na   INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV  so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy (nižšie uvedené)   […]

Read More
02 apr
0

Sny mladých ľudí, ktoré sa dajú uchopiť a zrealizovať…

Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj prijala pozvanie študentov 3. ročníka Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oboznámiť ich so zákonom č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z pozície experta na túto tému.

Read More
02 apr
0

Oznam – celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

Oznam – celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVR SR) organizuje pre zamestnancov v dňoch 04. – 05. 04. 2019 celoagentúrne školenie. […]

Read More
02 apr
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 5. kola výzvy. Z dôvodu optimalizácie časového […]

Read More
01 apr
0

Usmernenie CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Implementačná agentúra MPSVR SR si dovoľuje informovať všetkých používateľov verejnej časti ITMS2014+ o vydaní Usmernenia CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+, verzia 1, s účinnosťou od 28.03.2019.  Usmernenie upravuje […]

Read More