EnglishSlovak

Miesto výkonu práce: Bratislava Ponúkaná odmena: 40,56 € (celková cena práce na hodinu) Termín nástupu: 01.06.2018 resp. dohodou (maximálny počet hodín 350) Druh

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  v znení Dodatku č. 02/2017  Účinná od: 15.11.2017 Prílohy účinné od 15.11.2017: Príloha 1: Čestné

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov je jednou z priorít v NP TSPI, nakoľko ide o skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a priameho dopadu na klienta,

Miesto výkonu práce: Práca z domu, koordinácia terénnej sociálnej práce v okresoch:  1.     Revúca, Rožňava, alebo  2.     Prešov, Sabinov Očakávaný je výber jedného regionálneho koordinátora/ky, ktorý/ktorá bude

7.augusta 2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila dňa 29.03.2017 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa