EnglishSlovak

Subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (kód ITMS 2014+: 312041A138) mali do  10. marca 2017 možnosť predložiť IA MPSVR

Sme odsúdení k spolupráci

Branislav Oláh – Laureát Roma Spirit 2017 [1] v kategórii MÉDIÁ – za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú a  blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií

Povinná publicita k NP TSP I

2727Logo ESF Označenie priestorov NP TSP I

Testovanie piatakov

„Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu 45 080

Knihami môžu byť aj ľudia

Živá knižnica je  inovatívna metóda, prostredníctvom ktorej majú ľudia príležitosť vypočuť si autentický životný príbeh človeka. Najčastejšie túto metódu na prezentáciu svojich

Domy horeli ako zápalka 

Božena sa prechádza po marigontke. Je nová. Má v nej teplo a elektrinu. Tu v tejto jedinej miestnosti bude bývať aj so