EnglishSlovak

Ôsma časť relácie CESTY ISTOTY, ktorú Implementačná agentúra MPSVR SR vytvorila v spolupráci s RTVS bola venovaná činnosti neziskových organizácií, ktoré sú

Miesto výkonu práce: Slovensko Ponúkaný plat /brutto/: 45 €/hodina Termín nástupu: 01.01.2022/dohodou Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok Počet voľných pracovných

Miesto výkonu práce: Slovensko Ponúkaný plat /brutto/: 33 €/hodina Termín nástupu: 01.01.2022/dohodou Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok Počet voľných pracovných

Stručné zadanie pre evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce

V septembri 2021 sme vyhlásili Internú výzvu na podporu terénnych pracovníkov počas vysokoškolského štúdia. Cieľom výzvy je motivovať finančnou podporou zamestnancov a zamestnankyne

Prinášame Vám 20 dielov relácie podnázvom CESTY ISTOTY, ktorý sa budevysielať na 3ke (RTVS) od dnes 18.októbra 2021 v pravidelných intervaloch, a to každý pondelok v čase od 18.35hod.

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp.

a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje v rámci implementácie NP TSP II Internú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu

Miesto výkonu práce: Slovensko Ponúkaný plat: 27€/hod. Termín nástupu: 01.11.2021/dohodou Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok Počet voľných pracovných miest: 6 Náplň

Príručka terénnej sociálnej práce Návrh vzdelávacieho programu pre terénnych sociálnych pracovníkov Návrh vzdelávacieho programu pre terénnych pracovníkov