EnglishSlovak

Na základe skúseností z predchádzajúcich mesiacov realizácie projektu NP TSP II vznikla  potreba posilnenia  personálnych kapacít na pozíciách terénny sociálny pracovník (TSP)

Miesto výkonu práce: Bratislava a širšie okolie – domáca práca, telepráca Ponúkaný plat: 1 600 €  Termín nástupu: 15.09.2021/dohodou Druh pracovného pomeru: plný úväzok Trvanie pracovného pomeru: doba

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Internú výzvu na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka

Pomoc ľuďom v rámci výkonu terénnej sociálnej práce je bežnou súčasťou pracovných činností terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II).

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou od 17. mája 2021 je možné realizovať výberové

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp.

V rámci implementácie NP TSP II sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce realizuje aj podpora pre odborné činnosti nadväzujúce na

Prinášame Vám krátke video, v ktorom svoju skúsenosť s očkovaním proti COVID-19 prezentuje náš terénny pracovník Pavel Oláh z Hodejova, ktorý spolu so svojimi kolegyňami absolvoval v nemocnici v Rimavskej Sobote druhú dávku očkovania.

Odborníci a odborníčky v oblasti epidemiológie, ochrany verejného zdravia, terénnej sociálnej práce z radov mimovládnych organizácii, verejnej a štátnej správy sa rozhodli reagovať na situáciu týkajúcu sa prijímaných karanténnych opatrení v čase pandémie a vytvorili Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

Naša terénna sociálna pracovníčka z Hodejova (okres Rimavská Sobota) Mgr. Iveta Vilhanová absolvovala spolu so svojimi kolegami v nemocnici v Rimavskej Sobote druhú dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19.