EnglishSlovak

Spolu pre komunity

Výberové konania KC/NDC/NSSDR


Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne vyhlásené výberové konania na obsadenie pracovných pozícií zapojených KC/NDC/NSSDR v národnom projekte Terénna sociálna práca a komunitné centrá, Aktivita KC/NDC/NSSDR. 

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: OZ Tenenet - Senec
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 07. 08. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie - Svit
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 25. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Drahňov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 26. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovinky
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum: 01. 08. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Zemplínska Teplica
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC (zástup počas dlhodobej PN) a Pracovník KC
Dátum: 22. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Žehňa
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC a Komunitný pracovník KC (zástup počas MD)
Dátum: 22. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Klenovec
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 24. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Spišská katolícka charita - Poprad
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR a Pracovník NSSDR
Dátum: 22. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: SPOKOJNOSŤ, n. o. - Handlová
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Bátovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN
Dátum: 10. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Lipany
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN
Dátum: 08. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Zámutov
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: OZ TENENET - Senec
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 10. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Prakovce
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum: 11. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Vaša charita, n. o. - Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný manažér NDC a Odborný pracovník NDC
Dátum: 22. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. - Kojatice
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 23. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-08-07 23:59

Poskytovateľ: OZ Tenenet – Jánovce (Jelka)
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 07. 08. 2024

Ponuka platná do : 2024-07-15 23:59

Poskytovateľ: OZ mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum: 03. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-07-15 23:59

Poskytovateľ: OZ Jazdecký klub EXCEL MADON – Rimavské Brezovo
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 15. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-25 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Hrhov
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum: 25. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Prakovce
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum: 27. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-19 23:59

Poskytovateľ: Obec Kravany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 19. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-25 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zlaté Moravce
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum: 25. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-19 23:59

Poskytovateľ: Obec Čirč
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky
Dátum: 19. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-17 23:59

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Senec
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 17. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Pukanec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-07-18 23:59

Poskytovateľ: Mesto Košice – KC Luník IX
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 18. 07. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Bátovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN
Dátum: 24. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-20 23:59

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 21. 06. 2024

Ponuka platná do : 2024-06-20 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Štiavnik
Pracovná pozícia: odborný manažér KC – zástup počas PN
Dátum: 20.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-13 23:59

Poskytovateľ: Obec Kuklov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 13.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-19 23:59

Poskytovateľ: OZ JEKH DROM - Važec
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR
Dátum: 19.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-28 23:59

Poskytovateľ: Mesto Levice
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 28.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-10 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. - Kojatice
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 10.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-10 23:59

Poskytovateľ: Obec Prakovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 10.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-10 23:59

Poskytovateľ: Obec Klenovec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 10.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-11 23:59

Poskytovateľ: Spišská Katolícka Charita - Ružomberok
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR
Dátum: 11.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-10 23:59

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C. - Námestovo
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 10.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-04 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia:odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 4.6.2024

Ponuka platná do : 2024-05-30 23:59

Poskytovateľ: ObecMatiašovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 30.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-30 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Hrhov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC – zástup počas MD
Dátum: 30.5.2024

Ponuka platná do : 2024-06-13 23:59

Poskytovateľ: Obec Kendice
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 13.6.2024

Ponuka platná do : 2024-06-07 23:59

Poskytovateľ: OZ TENENET - Senec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 7.6.2024

Ponuka platná do : 2024-05-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Gánovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 24. 05. 2024

Ponuka platná do : 2024-05-17 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovinky
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 17.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-17 23:59

Poskytovateľ: Mesto Čierna and Tisou
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 17.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-17 23:59

Poskytovateľ: Mesto Medzilaborce
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 17.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-16 23:59

Poskytovateľ: OZ JEKH DROM - Važec
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR
Dátum: 16.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zlaté Moravce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 21.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-15 23:59

Poskytovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 15.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-30 23:59

Poskytovateľ: Mesto Levice
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 30.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-07 23:59

Poskytovateľ: OZ Centrum vzdelávania a odbornej pomoci
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 7.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-13 23:59

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 13.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-13 23:59

Poskytovateľ: Obec Kendice
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 13.5.2024

Ponuka platná do : 2024-07-31 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: komunity pracovník KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Ponuka platná do : 2024-05-10 23:59

Poskytovateľ: Obec Drahňov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC – zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky
Dátum: 10.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Kravany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 16.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-15 23:59

Poskytovateľ: Depaul Slovensko, n.o.
Pracovné pozície: komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 15.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-02 23:59

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie - Veličná
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC
Dátum: 2.5.2024

Ponuka platná do : 2024-05-03 23:59

Poskytovateľ: OZ JEKH DROM - Važec
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR
Dátum: 3.5.2024

Ponuka platná do : 2024-04-30 23:59

Poskytovateľ: OZ TENENET – Senec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 30.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-29 23:59

Poskytovateľ: Obec Čirč
Pracovná pozícia: odborný manažér KC – zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky
Dátum: 29.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-26 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovenská Volová
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 26.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-30 23:59

Poskytovateľ: Obec Krivany
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 30.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-29 23:59

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 29.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-25 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemerská Ves
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 25.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-23 23:59

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 23.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-15 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 15.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-17 23:59

Poskytovateľ: OZ Tobiáš - Prešov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum: 17.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-19 23:59

Poskytovateľ: Obec Gánovce
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 19.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-19 23:59

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie - Svit
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 19.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovinky
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 15.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-17 23:59

Poskytovateľ: Mesto Medzilaborce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 17.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-08 23:59

Poskytovateľ: Obec Hažín
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 8.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-08 23:59

Poskytovateľ: Obec Hažín
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum: 8.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-05 23:59

Poskytovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Pracovná pozícia: odborný manžér KC
Dátum: 5.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-04 23:59

Poskytovateľ: Obec Zborov
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 4.4. 2024

Ponuka platná do : 2024-04-02 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zlaté Moravce
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 2.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-08 23:59

Poskytovateľ: OZ Cesta k lepšiemu životu - Hodejov
Pracovné pozície: komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 8.4.2024

Ponuka platná do : 2024-03-28 23:59

Poskytovateľ: OZ Vzdelávania a sociálnej pomoci - Prešov
Pracovné pozície: odborný manažér NSSDR, odborný pracovník NSSDR a pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 28.3.2024

Ponuka platná do : 2024-04-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Hrhov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-04 23:59

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 4.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-03 23:59

Poskytovateľ: Obec Vyškovce nad Ipľom
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 3.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-08 23:59

Poskytovateľ: SPOKOJNOSŤ, n. o. - Handlová
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 8.4.2024

Ponuka platná do : 2024-03-25 23:59

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR - Hnúšťa
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 25.3.2024

Ponuka platná do : 2024-04-08 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození – Roškovce-Doľany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 8.4.2024

Ponuka platná do : 2024-04-03 23:59

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 3.4.2024

Ponuka platná do : 2024-03-28 23:59

Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Pracovná pozícia: pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 28.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-22 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.3..2024

Ponuka platná do : 2024-03-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovná pozícia: pracovník KC – zástup počas PN
Dátum realizácie výberového konania: 21.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovinky
Pracovné pozície: odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-20 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava – NDC Brezno
Pracovné pozície: odborný pracovník NDC a pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 20.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-18 23:59

Poskytovateľ: OZ JEKH DROM - Važec
Pracovná pozícia: odborný manažér NSSDR – zástup počas dlhodobej PN
Dátum realizácie výberového konania: 18.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-13 23:59

Poskytovateľ: Mesto Medzilaborce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 13.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-19 23:59

Poskytovateľ: Mesto Stará Ľubovňa
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-05 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: Dlhodobo otvorené VK

Ponuka platná do : 2024-03-05 23:59

Poskytovateľ: Obec Smižany
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 5.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-12 23:59

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 12.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Michalovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Michalovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-11 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Roškovce (Doľany)
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 11.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-05 23:59

Poskytovateľ: Obec Jakubany
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 5.3.2024

Ponuka platná do : 2024-02-27 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava – NDC Brezno
Pracovné pozície: odborný pracovník NDC a pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 27.2.2024

Ponuka platná do : 2024-03-05 23:59

Poskytovateľ: Obec Pohronský Ruskov
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 5.3.2024

Ponuka platná do : 2024-03-04 23:59

Poskytovateľ: Slovenská únia sluchovo postihnutých - Michalovce
Pracovné pozície: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 4.3.2024

Ponuka platná do : 2024-02-19 23:59

Poskytovateľ: Mesto Humenné
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-29 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemerská Ves
Pracovné pozície: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 29.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-26 23:59

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 26.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Kružlová
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-19 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Roškovce (Doľany)
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-19 23:59

Poskytovateľ: OZ Rómske srdcia – Romane Jíle (Čata)
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Hlinné
Pracovné pozície: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Zborov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 16.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-14 23:59

Poskytovateľ: Mesto Michalovce
Pracovné pozície: odborný manažér KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Pohronský Ruskov
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 9.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-12 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 12.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-14 23:59

Poskytovateľ: Obec Svinia
Pracovné pozície: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-15 23:59

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-22 23:59

Poskytovateľ: Sociálne služby Mesta Trenčín
Pracovná pozícia: pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 22.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-13 23:59

Poskytovateľ: Psychosociálne centrum – KC Košice
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-05 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. - KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 5.2.2024

Ponuka platná do : 2024-01-31 23:59

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – KC Vyšný Kubín
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 31.1.2024

Ponuka platná do : 2024-02-01 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava – NDC Brezno
Pracovná pozícia: pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 1.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-06 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození KC Doľany Roškovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 6.2.2024

Ponuka platná do : 2024-01-30 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození KC Petrovany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 30.1.2024

Ponuka platná do : 2024-02-02 23:59

Poskytovateľ: OZ Centrum vzdelávania a odbornej pomoci (KC v Košiciach)
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 2.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-06 23:59

Poskytovateľ: Mesto Tlmače
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 6.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-15 23:59

Poskytovateľ: Mesto Tisovec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-06 23:59

Poskytovateľ: IN Network Slovakia – KC Lučenec
Pracovné pozície: komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 6.2.2024

Ponuka platná do : 2024-02-06 23:59

Poskytovateľ: Obec Hajnáčka
Pracovné pozície: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 6.2.2024

Ponuka platná do : 2024-01-26 23:59

Poskytovateľ: Obec Cerovo
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 26.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-24 23:59

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – KC Veličná
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-24 23:59

Poskytovateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-23 23:59

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-23 23:59

Poskytovateľ: Obec Slavošovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-23 23:59

Poskytovateľ: Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (NSSDR Lomnička)
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 23.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-23 23:59

Poskytovateľ: Obec Soľ
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-23 23:59

Poskytovateľ: Mesto Michalovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-24 23:59

Poskytovateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-22 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-22 23:59

Poskytovateľ: Obec Čirč
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-18 23:59

Poskytovateľ: Obec Zborov
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 18. 1. 2024

Ponuka platná do : 2024-01-18 23:59

Poskytovateľ: Obec Kučín
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 18.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Málinec
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-15 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava – NDC Brezno
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 15. 1. 2024

Ponuka platná do : 2024-01-11 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození – KC Doľany Roškovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 11.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-10 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovenské Nové Mesto
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 10.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-09 23:59

Poskytovateľ: Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – NSSDR Lomnička
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 9.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-09 23:59

Poskytovateľ: Bratská jednota baptistov v Ružomberku
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 9.1.2024

Ponuka platná do : 2023-12-28 23:59

Poskytovateľ: Obec Trhovište
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 28.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-27 23:59

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 27.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Hlinné
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.12.2023

Ponuka platná do : 2024-01-04 23:59

Poskytovateľ: IN Network Slovakia KC Cínobaňa
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 4.1.2024

Ponuka platná do : 2023-12-21 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava – NDC Rožňava
Pracovná pozícia: odborný pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 21.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 18.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-19 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-19 23:59

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: Obec Širkovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 18.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: Slovenská únia sluchovo postihnutých
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 18.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: obec Parchovany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-19 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Štiavnik
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Hermanovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácia výberového konania: 11.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-14 23:59

Poskytovateľ: Obec Veľká Lomnica
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 14. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Obec Vechec
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 11.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava, NDC Brezno
Pracovná pozícia: odborný pracovník NDC
Dátum realizácia výberového konania: 8.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-14 23:59

Poskytovateľ: obec Soľ
Pracovná pozícia: komunitný pracovník komunitného centra
Dátum realizácia výberového konania: 14.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: obec Ľubotín
Pracovná pozícia: odborný manažér
Dátum realizácia výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: obec Ražňany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácia výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. – KC Roškovce
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 8.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Šaca
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC a Komunitný pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 11. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-05 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice KC Pavlovce nad Uhom
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 5.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – KC Petrovany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 08. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-03 23:59

Poskytovateľ: Obec Benkovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník
Dátum realizácia výberového konania: 3.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-08 23:59

Poskytovateľ: IN Network Slovakia n. o. – KC Cinobaňa
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 8.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 09. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišská Teplica
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Štiavnik
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 07. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-06 23:59

Poskytovateľ: KC Rómske srdcia - Romane Jile
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 06. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-07 23:59

Poskytovateľ: KC Spišská katolícka charita
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 07.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemerská Ves
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Holumnica
Pracovná pozícia: Odborný manažér
Dátum realizácie výberového konania: 09. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovinky
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-13 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemer
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-08 23:59

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 8.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Ražňany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Raslavice
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 9.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-10 23:59

Poskytovateľ: Obec Zborov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 10.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Zámutov
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Vyšný Orlík
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Chmeľov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-13 23:59

Poskytovateľ: HKK, n.o.
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Kuklov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Nedožery Brezany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Armáda spásy na Slovensku KC v Pezinku
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Rimavská Baňa
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: obec Kružlová
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: Obec Veľké Ludince
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava - Brezno
Pracovná pozícia: odborný pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 16.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava - Rožňava
Pracovná pozícia: Odborný manažér NDC, Pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 15. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Mučín
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 27.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Miestne združenie YMCA Nesvady
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Pavlovce nad Uhom
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Sečovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC – zastupovanie počas MD
Dátum realizácie výberového konania: 14. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Kučín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti - Šaľa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR - Hnúšťa
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 22. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Mesto Veľké Kapušany
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 27. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Kapušianske Kľačany
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: JEKH DROM
Pracovná pozícia: pracovné miesto odborného pracovníka NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Obec Širkovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: KreDO
Pracovná pozícia: pracovné miesto pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: OZ EDUKOS – Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-04 23:59

Poskytovateľ: Spokojnosť n. o.
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 4.12.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: obec Soľ
Pracovná pozícia: odborný manažér
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: OZ ETP Slovensko
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Málaš
Pracovná pozícia: komunitný pracovník
Dátum realizácie výberového konania: 27.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Dunajská Streda
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Liptovský Mikuláš
Pracovná pozícia: komunitný pracovník komunitného centra
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR, pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Šaca
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Jastrabie nad Topľou
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 27. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Vojany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Ipeľský Sokolec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 16.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: obec Kurov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Psychosociálne centrum Košice
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-28 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 28.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Zborov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 27.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Štiavnik
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Senec
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: Obec Kendice
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 05. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: obec Ražňany
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-29 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemer
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 29. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-29 23:59

Poskytovateľ: obec Parchovany
Pracovná pozícia: odborný manažér
Dátum realizácie výberového konania: 29.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: Obec Klenovec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-29 23:59

Poskytovateľ: OZ KreDO
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR, pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 29.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Obec Žehňa
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC a Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 11. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: obec Hlinné
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-05 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Sečovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 5.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: MISERICORDIA n.o.
Pracovná pozícia: odborný manažér NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 20.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-05 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice KC Pavlovce nad Uhom
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 5.12.2023

Ponuka platná do : 2024-01-09 23:59

Poskytovateľ: Bratská jednota baptistov v Ružomberku
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 9.1.2024

Ponuka platná do : 2024-01-09 23:59

Poskytovateľ: Bratská jednota baptistov v Ružomberku
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 9.1.2024