EnglishSlovak

Kontakt na projekt


MPSVR SR - Projektová kancelária

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

(V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku.)

Email: DOPLNIŤ @ia.gov.sk

Otázky týkajúce sa Žiadostí o platbu

AKTIVITA Terénna sociálna práca

telefón: +421 918 419 722 (od 8:00 do 14:00 hod.)

e-mail: tsp@employment.gov.sk 

Facebook: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Regionálni/-e koordinátori/-ky

 • Adam Róbert robert.adam@employment.gov.sk +421 917 991 245
 • Balog Miroslav miroslav.balog@employment.gov.sk +421 917 991 270
 • Belák Andrej andrej.belak@employment.gov.sk +421 917 991 228
 • Boršč Zuzana zuzana.borsc@employment.gov.sk +421 917 991 265
 • Bugošová Zuzana zuzana.bugosova@employment.gov.sk +421 915 816 299
 • Demjanovičová Denisa denisa.demjanovicova@employment.gov.sk +421 917 991 217
 • Demočko Tomáš tomas.democko@employment.gov.sk +421 917 991 208
 • Horváthová Monika monika.horvathova@employment.gov.sk +421 917 991 201
 • Hronecová Jarmila jarmila.hronecova@employment.gov.sk +421 918 584 288
 • Horváthová Vaverčáková Antónia antonia.horvathovavavercakova@employment.gov.sk +421 917 991 256
 • Hubáč Daniel daniel.hubac@employment.gov.sk +421 917 991 272
 • Jamnická Eva eva.jamnicka@employment.gov.sk +421 915 816 326
 • Jeleň František frantisek.jelen@employment.gov.sk +421 917 991 210
 • Kati Štefan stefan.kati@employment.gov.sk +421 915 816 297
 • Kešeľ Tibor tibor.kesel@employment.gov.sk +421 917 799 266
 • Kolcunová Monika monika.kolcunova@employment.gov.sk +421 917 991 248
 • Komárová Veronika veronika.komarova@employment.gov.sk +421 905 340 773
 • Kulíková Marta marta.kulikova@employment.gov.sk +421 917 991 203
 • Lakatoš Milan milan.lakatos@employment.gov.sk +421 917 991 243
 • Oláh Vladimír vladimir.olah@employment.gov.sk +421 918 584 312
 • Sivák Tomáš tomas.sivak2@employment.gov.sk +421 940 982 411
 • Slobodník Martin martin.slobodnik@employment.gov.sk +421 917 991 255
 • Sturmanová Hudáková Veronika veronika.sturmanovahudakova@employment.gov.sk +421 917 991 215
 • Vajová Klára klara.vajova@employment.gov.sk +421 917 991 224
 • Zaušková Jana jana.zauskova@employment.gov.sk +421 918 959 142
 • AKTIVITA Komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

  telefón: +421 2 2043 414

  e-mail: komunity@employment.gov.sk​

  Facebook: SPOLU PRE KOMUNITY

  Otázky týkajúce sa financovania

  +421 2 20 431 509

  +421 2 20 431 410

  +421 2 20 431 415

  Otázky týkajúce sa zapojenia sa do projektu a Príručky pre spolupracujúce subjekty

  +421 2 20 431 417

  +421 2 20 431 213

   

  garantka odborných aktivít

 • PhDr. Holíková Soňa sona.holikova@employment.gov.sk +421 918 959 152
 • Regionálni/-e koordinátori/-ky

  Západné Slovensko:

  Stredné Slovensko:

  Východné Slovensko: