EnglishSlovak

Spolu pre komunity

Terénna sociálna práca - marginalizované rómske komunity


Prečítajte si časť Výzvy týkajúcu sa oprávnenej aktivity venovanej výkonu terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Dňa 7.8.2023 bol upravený text Výzvy  – zmena jednotkového nákladu na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka.

 

Stiahnuť dokument

Prílohy Výzvy - časť A) Aktivita: TSP_MRK:

Povinné prílohy k Žiadosti (ktorá bude žiadateľom zaslaná po vyplnení formuláru Žiadosti):