EnglishSlovak

Spolu pre komunity

  • Domov
  • Aktualizácia jednotkových nákladov NP TSP KC
14 dec
0

Aktualizácia jednotkových nákladov NP TSP KC na rok 2024


V zmysle pravidiel metodiky zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo pre Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá, si Vám dovoľujeme predložiť aktualizované hodnoty jednotkových nákladov na rok 2024, v členení podľa pracovných pozícií, vrátane vyčíslenej hodnoty  maximálneho možného nárokovateľného nákladu za rok 2024 na jednu pracovnú pozíciu.

MPSVR SR, ako sprostredkovateľský orgán, v metodike nastavil oprávnenosť použitia aktualizovaného jednotkového nákladu od 1. januára 2024 vrátane. Aktualizované hodnoty môže prijímateľ aplikovať od 1. januára 2024 (t. j. na prácu zamestnanca vykonanú v januári 2024, za ktorú bude mzda vyplatená vo februári roku 2024).

Komunitné centrá:

Pozícia Jednotkový náklad
na rok 2024
(Eur/hod.)
Maximálny možný počet hodín, ktoré je možné vykázať za kalendárny rok na jednu pracovnú pozíciu Maximálny možný nárokovateľný náklad za rok 2024 na jednu pracovnú pozíciu (eur/rok/pozícia)
Komunitný pracovník                                   11,78                                  1 578                                 18 589
Odborný manažér                                   13,60                                  1 594                                 21 678
Odborný pracovník                                   11,89                                  1 599                                 19 012
Pracovník                                    9,41                                  1 615                                 15 197

Terénna sociálna práca:

Pozícia Jednotkový náklad
na rok 2024
(Eur/hod.)
Maximálny možný počet hodín, ktoré je možné vykázať za kalendárny rok na jednu pracovnú pozíciu Maximálny možný nárokovateľný náklad za rok 2024 na jednu pracovnú pozíciu (eur/rok/pozícia)
Odborný pracovník                                   17,71                                  1 634                                 28 938
Terénny pracovník                                   10,52                                  1 538                                 16 180
Terénny sociálny pracovník                                   13,92                                  1 547                                 21 534