EnglishSlovak

Aktuality


O polnoci dňa 13.6.2020 skončil na Slovensku núdzový stav. Naďalej však ostáva v platnosti mimoriadna situácia.

Elektronický formulár Žiadosti o Zapojenie sa do NP TOS Znenie Oznámenia Prílohy Oznámenia Príloha č. 1: Formulár žiadosti – vzor (pdf.) Príloha

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 1.0 (pdf.) Platná od 5.8.2019 – 9.6.2020 Prílohy Príručky

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0 Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0

Pripravili sme pre Vás modelový dokument, ktorým ako poskytovateľ opatrovateľskej služby môžete určiť vecný a časový rozsah zaškolenia opatrovateľa/ky počas mimoriadnej situácie.

Uzavretie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2019.