EnglishSlovak

Medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie - AGASI 2021

  • Domov
  • Medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021
10 nov
0

V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021, ktorú  zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa. Partnerom konferencie bol Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Plagat podujatia

Konferencia bola venovaná sociálnemu poľnohospodárstvu na Slovensku a v zahraničí a jej cieľom bolo posilniť dialóg medzi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva ako dôležitej súčasti sociálnej ekonomiky štátu.

Medzinárodná účasť

Odborníci zo zahraničia  hovorili o podmienkach sociálneho poľnohospodárstva v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Taliansku, Nórsku, Holandsku, či v Japonsku a poukázali na kľúčovú úlohu inovácií v poľnohospodárstve, ktoré významnou mierou prispievajú  k začleňovaniu ľudí s prekážkami do poľnohospodárskych aktivít. Svoje príspevky predniesli účastníci z desiatich krajín.

Ako ďalej na Slovensku

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Mgr. Milan Kyseľ predstavil perspektívy sociálneho poľnohospodárstva v Slovenskej republike a možnosti jeho priamej podpory zo strany štátu. Spolu s Mgr. Všelkovou z ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR sa zhodli na potrebe definovania statusu sociálneho poľnohospodárstva v slovenskej legislatíve a dôležitosti medzirezortnej komunikácie pri riešení podpory podnikov pôsobiacich v oblasti sociálneho poľnohospodárstva.

Slovenskí a českí odborníci rokovali o prínosoch poľnohospodárstva v sociálnej práci a sociálnych službách a dôležitosti inovácií v poľnohospodárstve pri začleňovaní ľudí s prekážkami do poľnohospodárskych aktivít.  

Aktívna účasť NP ISE v programe konferencie

Marcela Chreneková zo Slovenskej poľnohospodárskej  univerzity v Nitre spolu s Milanom Vaňom z Banskobystrického samosprávneho kraja, predstavili prípadovú štúdiu Spojenia duálneho vzdelávania a sociálnej ekonomiky, ktorú vypracovali v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.  Na príklade Agro-drevinového sociálneho podniku prezentovali  inovatívny model prepájajúci sociálne podnikanie v pôdohospodárstve s duálnym vzdelávaním, upozornili na faktory posilňujúce a oslabujúce realizáciu podobných projektov a zároveň formulovali odporučenia pre aplikáciu, prípadne replikáciu tohto modelu aj v iných lokalitách.

Snímka z prezentácie NP ISE

V rámci tematických panelov vystúpili aj manažérky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, aby prezentovali svoje skúsenosti získané počas bohatej poradenskej činnosti  v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky. Iveta Ďuricová z Nitry sa vo svojom príspevku venovala téme prepojenia poľnohospodárskej praxe so sociálnymi službami  a identifikovala bariéry, s ktorými sa stretávajú sociálne podniky v oblasti poľnohospodárstva. Nataša Milistenferová z Prešova sa podelila o svoje skúsenosti a poznatky týkajúce sa vzdelávania, informovanosti a poradenstva, ktoré majú možnosť získať záujemci o sociálne podnikanie v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku. Poukázala na nízku úroveň vzdelanosti zamestnancov aj manažmentu v oblasti poľnohospodárstva a potrebu poskytovania kvalifikovaného vzdelávania a poradenstva.

Sociálne podniky na Slovensku pribúdajú a hoci máme viacero príkladov dobrej praxe, ktoré reflektujú lokálne podmienky a príležitosti pre sociálne poľnohospodárstvo, stále sme v porovnaní s inými zahraničnými krajinami na začiatočníckej úrovni. Cieľom konferencie preto bolo posilniť dialóg medzi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania, podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu inovácií v poľnohospodárstve, ktoré majú veľký prínos v rozvoji vidieka.

Záznam z konferencie AGASI 2021 nájdete na nasledovných linkoch: 
Štvrtok 14.10.2021
dopoludňajší blok
popoludňajší program

Piatok 15.10.2021
dopoludnia a panel 1
panel 2
panel 3

Leave A Comment