EnglishSlovak

Záznam z metodického stretnutia Investičný zámer v kontexte návratnej zložky

  • Domov
  • Záznam z metodického stretnutia Investičný zámer v kontexte návratnej zložky
04 nov
0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Úradov práce realizuje národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom nenávratnú finančnú pomoc, avšak v kombinácii s návratnou pomocou od banky alebo iného subjektu, ktorý bude vyžadovať splatnosť tejto investície.

Naše Regionálne centrá SE poskytujú súčinnosť pri vypracovávaní investičných zámerov sociálnych podnikateľov – žiadateľov o návratný úver, preto sme v spolupráci so SLSP, a.s. pripravili pre záujemcov z RSP metodické stretnutie na tému Investičný zámer v kontexte návratnej zložky.

Konalo sa 3.11. 2021 a sociálni podnikatelia sa na ňom dozvedeli o najčastejších problémoch a odporúčaniach súvisiacich s vypracovaním investičného zámeru a o tom, ako k jeho posudzovaniu pristupuje banka pri žiadosti o úver.

Snímka z prezentácie

V prípade, ak premýšľate nad možnosťou získania nenávratnej pomoci od MPSVR SR v rámci projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, odporúčame vypočuť si jeho záznam. K dispozícii je aj prezentácia z podujatia.

Zároveň ďakujeme p. Richardovi Feketemu zo SLSP, a. s. za sprostredkovanie cenných informácií. 

Leave A Comment