EnglishSlovak

Pozvánka na odbornú konferenciu o sociálnej ekonomike

  • Domov
  • Pozvánka na odbornú konferenciu o sociálnej ekonomike
01 okt
0

Súčasná podoba sociálneho podnikania aj príležitosti, ktoré ponúka do budúcnosti, to všetko je predmetom celoslovenskej odbornej konferencie Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť, ktorú organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Podujatie sa koná pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

PozvánkaCieľom konferencie je zhodnotiť aktuálny stav implementácie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, zamyslieť sa nad možnosťami ďalšieho vývoja sociálneho podnikania a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa budúceho vývoja sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Konferencia sa uskutoční online formou, v dňoch 7. a 8. októbra 2021 od 9:30 do 13:00, prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Pozvaní sú zástupcovia odbornej verejnosti, samospráv a inštitúcií, ktorí najlepšie poznajú prostredie v akom sociálne podnikanie funguje, ale aj zástupcovia registrovaných sociálnych podnikov, ktorí sa môžu inšpirovať príkladmi úspešnej praxe.

Účasť je bezplatná a prihlásenie je možné najneskôr do 6. 10. 2021 do 12:00 na linku REGISTRÁCIA

POZVÁNKA

PROGRAM

Leave A Comment