EnglishSlovak

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

  • Domov
  • Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky
09 júl
0

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Sú to práve tri roky, čo Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky uviedla do života vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré svojou prácou priamo v regiónoch hľadajú, oslovujú a podporujú potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie.


Banskobystrický samosprávny kraj prevádzkuje tri sociálne podniky

V niektorých krajoch našli pracovníci centier v regionálnych inštitúciách silných partnerov, ktorí  chápu silu sociálnej ekonomiky pre skvalitňovanie života svojich občanov. Presne tak je to na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci Rozvojovej agentúry BBSK založil samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky a k dnešnému dňu prevádzkuje už tri sociálne podniky. Pre regionálnych koordinátorov z centra sociálnej ekonomiky sa tak stal nie subjektom, ktorému treba pomôcť, ale partnerom, ktorý môže potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie inšpirovať ukážkami svojej dobrej praxe.


Memorandum o spolupráci

Vyústením doterajšej spolupráce je podpis Memoranda o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou MPSVR SR reprezentovanou národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Memorandum o spolupráci bolo podpísané za Implementačnú agentúru MPSVR SR zástupcom generálneho riaditeľa Ing. Norbertom Tinkom a riaditeľkou Rozvojovej agentúry BBSK JUDr. Gabrielou Bielikovou v sídle Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Ing. Norbert Tinka (IA MPSVR SR) a JUDr. Gabrielou Bielikovou (BBSK)
Ing. Norbert Tinka (IA MPSVR SR) a JUDr. Gabriela Bieliková (BBSK)

 „S vedomím, že úzka spolupráca a spoločné úsilie prepojí skúsenosti a znalosti obidvoch strán memoranda, prejavili obe strany memoranda vôľu spolupracovať a vzájomne sa podporovať v oblasti zvyšovania povedomia širokej a odbornej verejnosti, vzdelávania, výskumu, analýz a ďalšieho vytvárania príležitostí potrebných pre vzostup sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky v priestore verejných a sociálnych politík s cieľom  podnietenia rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky,“ uvádza sa v memorande dôvod a zároveň aj cieľ deklarovanej spolupráce.Sociálne podnikanie – jedinečný nástroj rastu životnej úrovne všetkých bez rozdielu

Význam tohto aktu podporili podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a riaditeľka Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriová, ktorí vo svojich príhovoroch vyzdvihli sociálne podnikanie ako jedinečný nástroj na rast zamestnanosti, osobitne zdravotne, sociálne, či inak znevýhodnených osôb, na úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia, jednoducho pre rast životnej úrovne Slovákov. V Banskej Bystrici ukázali, ako sa to dá.

Leave A Comment