EnglishSlovak

Vznik sociálnych podnikov nezabrzdila ani korona

  • Domov
  • Vznik sociálnych podnikov nezabrzdila ani korona
22 apr
0


Dobrou správou je, že ani v súčasnej neistote snaha o spoločenskú zmenu prostredníctvom sociálneho podnikania neustúpila do úzadia.

Pred rokom v marci bolo v registri sociálnych podnikov evidovaných 94 subjektov. Od januára pribudlo ďalších 56 a k dnešnému dňu je na Slovensku už vyše 300 podnikateľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku (RSP).

Registrované sociálne podniky
významne prispievajú k rozvoju lokálnej ekonomiky, podieľajú sa na zmene kvality života miestnych komunít, zohrávajú dôležitú úlohu pri starostlivosti o životné prostredie a predovšetkým ponúkajú dostupné pracovné zázemie ľuďom s rôznym znevýhodnením.

Ich vznik podporuje zákon o sociálne ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý je účinný už pomaly tretí rok. Vďaka jeho prijatiu na Slovensku vznikajú podnikatelia, ktorí hľadajú rovnováhu medzi ziskom a dosahovaním pozitívneho sociálneho vplyvu.

Veríme, že aktuálnych 311 zodpovedných firiem, riešiacich spoločenské výzvy, sa stane nasledovaniahodným príkladom aj pre ostatných.

Lebo sociálne podnikanie znamená zmenu spoločnosti k lepšiemu.

Leave A Comment