EnglishSlovak

O sociálnej ekonomike, perspektíve a význame sociálnych podnikov zriadených samosprávou na Rádiu Regina

  • Domov
  • O sociálnej ekonomike, perspektíve a význame sociálnych podnikov zriadených samosprávou na Rádiu Regina
14 dec
0

Sociálne podnikanie je jednou z ciest, ako meniť Slovensko k lepšiemu. Ako sa mu darí na strednom Slovensku? Odpoveď na túto otázku sa dozvedeli poslucháči rádia Regina Stred z diskusnej relácie Klub komunálnej politiky v stredu 9. decembra 2020. Hosťami relácie boli Mgr. Ján Baláž, odborný garant CKJ SE NP ISE, Mgr. Milena Maková, riaditeľka Podniku medzitrhu práce Šanca pre všetkých, n.o. a Ing. Milan Vaňo, špecialista na SE, zástupca Rozvojovej agentúry BBSK a zároveň konateľ registrovaného sociálneho podniku Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o..

Zákon, ktorý nastavil podmienky sociálneho podnikania

Úvodného slova sa ujal Ján Baláž, ktorý hovoril o právnom rámci k možnostiam zakladania sociálnych podnikov. Spomenul zákon č. 112/2018, ktorý komplexne stanovuje pravidlá pre ich vznik a fungovanie, definuje formy pomoci a zároveň určuje opatrenia na zamedzenie zneužívania poskytovanej podpory. Z pozície odborného garanta predstavil činnosť národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE), ktorý zákon implementuje v podmienkach Slovenska. Pre záujemcov o sociálne podnikanie je najdôležitejší výstup tohto projektu – Regionálne centrá sociálnej ekonomiky –  v každom krajskom meste pripravené poskytnúť záujemcom bezplatnú pomoc a konzultácie pri zakladaní sociálnych podnikov.

Perspektíva sociálnych podnikov a ich význam pre komunitu

Nie je novinkou, že sociálny podnik v réžii samosprávy môže kraju, mestu, či  obci výrazne napomôcť v plánovanom rozvoji. Banskobystrický samosprávny kraj je jasným príkladom, že pri riešení sociálnych problémov sa inovatívnosť skutočne oplatí. Kraj zriadením sociálnych podnikov podporil a podporuje lokálnu ekonomiku a zároveň rieši problém s nezamestnanosťou v regióne. O konkrétne skúsenosti sa s poslucháčmi podelil Milan Vaňo.

BBSK má zriadené už tri sociálne podniky. Jedným z nich je Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ktorý funguje ako nezisková organizácia. Jeho zástupkyňa, Milena Maková, porozprávala o skúsenostiach so zamestnávaním osôb zraniteľných alebo zdravotne či sociálne znevýhodnených. Podnik svojim klientom súčasne s možnosťou osvojiť si pracovné návyky  poskytuje aj základné sociálne poradenstvo, podáva im pomocnú ruku pri riešení bežných životných situácií, ktoré sú pre nich častokrát neprekonateľným problémom.
Ich úspešný príbeh potvrdzuje, že veci fungujú a  sociálne podnikanie má na Slovensku veľkú perspektívu.

Podnikanie a spoločenský prospech majú svojho spoločného menovateľa. A tým je sociálna ekonomika.


Celú reláciu Klub komunálnej politiky – Regina Stred si môžete vypočuť v archíve RTVS .

Leave A Comment