EnglishSlovak

Od chránenej dielne k sociálnemu podniku: séria prezentácií v Nitrianskom kraji

  • Domov
  • Od chránenej dielne k sociálnemu podniku: séria prezentácií v Nitrianskom kraji
04 sep
0

V priebehu letných mesiacov pripravilo Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Nitre v spolupráci s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Nitrianskeho kraja sériu prezentácií o  sociálnej ekonomike a možnosti sociálneho podnikania pre majiteľov chránených dielní.

Prezentácií sa zúčastnili zástupcovia chránených dielní zo siedmych okresov. S tými, ktorí uvažujú o prechode na sociálny podnik, prebiehajú momentálne individuálne stretnutia.

Päť prezentácií, sedem okresov a desiatky záujemcov

Cieľom týchto prezentácií bolo upozorniť majiteľov chránených dielní na výhody, ktoré im v zmysle zákona 112/2018 Z. z. vyplývajú z prechodu na registrovaný sociálny podnik.

Celkovo sa následných besied k téme v Nitre, Topoľčanoch, Leviciach, Komárne a v Nových Zámkoch zúčastnilo niekoľko desiatok zástupcov chránených dielní, ktorým boli poskytnuté základné informácie o sociálnej ekonomike, o zákone, ktorý tento segment podnikania na Slovensku už viac ako rok upravuje, ale aj o podpornej činnosti Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, či o výhodách prechodu z chránenej dielne na sociálny podnik.

Zaujímavé výhody

Zákon o sociálnej ekonomike ponúka pre chránené dielne v prípade prechodu na sociálny podnik niekoľko zaujímavých benefitov.

Prvým je rozšírenie okruhu potenciálnych zamestnancov so zdravotným postihnutím. Kým chránené dielne môžu zamestnávať ľudí s minimálne 40% zdravotným postihnutím, pri sociálnych podnikoch sa na percento zníženej schopnosti zárobkovej činnosti neprihliada. Druhým benefitom je zníženie minimálnej hranice počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím – z 50% pri chránených dielňach klesá na 30% pri sociálnych podnikoch.

Navyše sa rozširuje okruh ľudí, ktorí môžu byť zaradení do vyššie uvádzanej kvóty. Pri sociálnych podnikoch to nie sú len ľudia so zdravotným postihnutím, ale podstatne viac znevýhodnených osôb, ktoré presne definuje zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Dôležitým benefitom je výška kompenzačných príspevkov na mzdy a frekvencia ich vyplácania. Pri zdravotne postihnutých je až na úrovni 75% mzdových nákladov, pričom kvartálna frekvencia ich vyplácania v prípade chránených dielní sa v sociálnych podnikoch mení na mesačnú, čo odbúra mnohým chráneným dielňam starosti s priebežným financovaním svojej činnosti.

Čas ukáže, či prezentácie padli na úrodnú pôdu. Pred ich realizáciou využila možnosť prechodu na sociálny podnik v Nitrianskom kraji len jedna chránená dielňa; momentálne prebiehajú aktívne komunikácie s ďalšími, ktoré postupne smerujú k podaniu žiadostí o registráciu ďalších sociálnych podnikov.

Leave A Comment