EnglishSlovak

Aktuality

Prečítajte si o tom, ako sa snažíme kráčať aktivitami NP KSS so všetkými, ktorých sa kvalita sociálnych služieb týka.

NP KSS ponúka niekoľko nových seminárov zameraných na konkrétne druhy sociálnych služieb.

V dňoch 11.5. – 12.5.2023 sa konalo vo Zvolene tretie a zároveň posledné Metodické stretnutie aktérov Národného projektu kvalita sociálnych služieb.

Národný projekt Kvalita sociálnych služieb začína v marci 2023 s realizáciou ďalšieho špecializovaného odborného seminára s názvom „Vybrané procedurálne štandardy kvality“.

Reagujeme na zmeny v oblasti hodnotenia kvality sociálnych služieb Nedávne prijatie Zákona č 345/2022 Z.z. (Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach) má za cieľ

Metodické stretnutie aktérov NP KSS V dňoch 6. – 7. októbra 2022 sa v Banskej Bystrici konalo v poradí druhé Metodické stretnutie aktérov národného projektu