EnglishSlovak

Aktuality

Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality V rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb sa realizuje pilotný výkon

Zverejnili sme aktuálny harmonogram seminárov na rok 2020.

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/pracovne-ponuky1/pracovna-ponuka-na-poziciu-lektor-ka-metodikmetodicka-v-narodnom-projekte-kvalita-socialnych-sluzieb