EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

  • Domov
  • Európske ocenenie za aktivity v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky v SR
01 aug
0

Európske ocenenie za aktivity v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky v SR


V dňoch 26. až 29. júna 2023 sa za účasti odborníkov zo štyroch regiónov sveta (Amerika, Európa, Afrika a Ázia-Pacifik) konala v Barcelone medzinárodná konferencia Triple Helix and ACEEU.

Ústrednou témou konferencie bolo „Entrepreneurial and Engaged Universities for Sustainable Development: Linking education, research and innovation to achieve the SDGs & ESGs“, čo je aj parciálnou súčasťou pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov Katedry sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Súčasťou konferencie bolo odovzdávanie cien ACCEU Triple E Awards. Ocenenie je celosvetovým uznaním za úsilie o podnikanie a angažovanosť vo vysokoškolskom vzdelávaní. Ide o prvé ocenenie, ktoré sa konkrétne zameriava na rôzne dimenzie tretieho poslania univerzít. Realizuje sa na regionálnej úrovni a jeho cieľom je podporiť zmeny na univerzitách a zdôrazniť ich úlohu v komunitách a ekosystémoch. 

V kategórii “Female Entrepreneurship Educator of the Year in Europe”  bola nominovaná Eva Pongrácz, vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce, expertka Poradnej pracovnej skupiny národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky realizovaného Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Do súťaže sa zapojila s projektom „Education on social entrepreneurship – on the business of the future“ a so sloganom „Creative and Innovative Thinking to Empower the Social Responsibility“.

Jej angažovanosť v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania s premostením do pedagogického procesu jej priniesla skvelé 2. miesto a zároveň cenu verejnosti „People’s Choice“ vo svojej kategórii, k čomu jej srdečne blahoželáme! Zároveň prajeme veľa síl a entuziazmu do ďalšej zmysluplnej práce s mladými ľuďmi.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.triple-e-awards.com.