EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

  • Domov
  • Prehľad zmien v zákone o sociálnej ekonomike
11 apr
0

Prehľad zmien v zákone o sociálnej ekonomike


Na základe doterajšej praxe v sociálnom podnikaní vznikla potreba novelizovať zákon č. 112/2018, ktorý upravuje pravidlá fungovania sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Novela sa zamerala na spresnenie definícií znevýhodnenej osoby a zároveň spresňuje aj spôsob preukazovania takéhoto znevýhodnenia. Ďalej napríklad upravuje aj percentuálny podiel zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov, alebo špecifikuje oznamovacie povinnosti sociálneho podniku voči MPSVR SR.

Úprava zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2023 okrem bodov uvedených v Čl. VI, ktoré sa v prevažnej miere týkajú právnej úpravy rodinných podnikov a platné budú od 1. júla 2023.

Materiál Prehľad najdôležitejších zmien ponúka podrobný prehľad úprav, ktorých sa novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch dotkla (okrem oblasti rodinných podnikov).