EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

  • Domov
  • Aktuálne možnosti podpory pre sociálne podniky
01 mar
0

Aktuálne možnosti podpory pre sociálne podniky

Ponúkame prehľad o aktuálnych možnostiach získania podpory pre sociálne podniky, ktoré môžu využiť na chod svojho podnikania a pri zamestnávaní znevýhodnených skupín.


Výzva o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Oprávnené obdobie trvá od 1. januára 2023 do 31. marca 2023.

Lehota na predkladanie žiadostí je do 30.6.2023.

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť podnik (v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t. j. mikro, malé, stredné, aj veľké podniky.

Link na zverejnenú výzvu s potrebnými informáciami nájdete na stránke energodotacie.mhsr.sk. V prípade otázok kontaktujte Ministerstvo hospodárstva SR.

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“.

Cieľom projektu je podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie, ktorí sú ohrození stratou zamestnania alebo ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na zmeny na trhu práce. Vzdelávanie má prispieť k flexibilnejšiemu uplatneniu sa na trhu práce alebo prechodu na inú profesiu.

Ide o projekt pre tých, ktorí sú momentálne zamestnaní, osoby na materskej a rodičovskej dovolenke, absolventi škôl a pod.

Nie je určený pre nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ale ide istým spôsobom o preventívne opatrenie, aby sa človek bez práce neocitol. Projekt je tak určený aj pre Vašich zamestnancov, ktorí sa chcú vzdelávať a rozšíriť si svoju odbornosť.

Základné informácie nájdete v dokumente na stránke upsvr.gov.sk. Bližšie informácie Vám vie poskytnúť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nestrať prácu – vzdelávaj sa(pdf., 454 kB)

VÝZVA – Sociálne podniky EÚ podporí projekt SocialTech4EU

Sociálne podniky (MSP a startupy so sociálnou misiou) budú môcť využiť možnosti tréningu a v budúcnosti aj škálovať a akcelerovať svoje inovačné úsilie. Prostredníctvom výzvy bude možné požiadať o finančnú podporu na školenia až do výšky 3 000 EUR.

    • Prihlášku je možné podávať do 12. apríla 2023 do 17.00 hod.

    • Informačný deň ku tejto výzve sa uskutoční 14.3.2023.

Viac informácií nájdete:
Oficiálna stránka
Prihláška
Informačný deň.

Politický dokument EK Na ceste k výskumnému a inovačnému plánu EÚ na podporu zamestnanosti