EnglishSlovak

Sociálne podnikanie pre ľudí

  • Domov
  • Diskusia o sociálnom podnikaní u .michala Oláha
25 nov
0

Sociálne podnikanie na Slovensku dostalo veľmi silný impulz prijatím zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v máji 2018. Odvtedy získalo oficiálny štatút vyše 500 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré prinášajú spoločensky prospešné služby pre komunity a verejnosť. Najviditeľnejším úspechom je práca pre takmer 4.000 zraniteľných a znevýhodnených osôb, ktoré by inak zamestnanie nenašli.

Hosťami v diskusnej relácii .blížni Michala Oláha boli a na tému podnikania s pozitívnym sociálnym vplyvom debatovali:
Ing. Ingrid Ujváriová – riaditeľka Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR
Peter Mészáros, M.A. – manažér implementácie odborných aktivít expertného tímu NP ISE z IA MPSVR SR
Ing. Marek Antoňák – konateľ AfB Slovakia, s.r.o.
Mgr. Maroš Sagan – starosta obce Cífer.