EnglishSlovak

Štyri roky práce a sme inšpiráciou pre českých kolegov

  • Domov
  • Štyri roky práce a sme inšpiráciou pre českých kolegov
25 aug
0

               V polovici augusta sme mali v trenčianskom Regionálnom centre sociálnej ekonomiky vzácnu návštevu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zo spoločnosti CzechInvest a zástupcov Pardubického kraja. Témou 3-dňového pracovného stretnutia boli informácie o slovenskej legislatíve k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky, skúsenosti s jej implementáciou v praxi a návštevy konkrétnych registrovaných sociálnych podnikov.

                Keď sme v októbri 2019 organizovali našu prvú odbornú konferenciu s názvom Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie, požiadali sme o spoluprácu české Ministerstvo práce a sociálních věcí. V tejto téme mali kolegovia rozbehnuté reálne aktivity a bohaté skúsenosti. Čo im chýbalo, bola legislatíva podporujúca rozvoj sociálnej ekonomiky a zastrešujúca vznik a udržateľné fungovanie registrovaných sociálnych podnikov, ktorú sme, naopak, mali od mája 2018 my. Snaha o spoluprácu oboch strán dokonca vtedy viedla k podpisu Memoranda o spolupráci medzi slovenským MPSVR a MPSV ČR.

                Dnes sme pre českých kolegov príkladom úspešnej implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v praxi. S cieľom inšpirovať sa pri tvorbe a nastavení legislatívy v Českej republike, sme s českými kolegami a hosťami absolvovali 17. – 19. augusta sériu pracovných stretnutí a návštev registrovaných sociálnych podnikov. Kolegovia z MPSV ČR si so záujmom vypočuli erudované informácie od spolutvorcu nášho zákona č. 112/2018 a aktuálne aj manažéra implementácie odborných aktivít expertného tímu NP Inštitút sociálnej ekonomiky Petra Mészárosa.

                Ďalších hostí – zástupcov Pardubického kraja a spoločnosti CzechInvest nadchli výsledky práce Banskobystrického samosprávneho kraja prezentované jeho expertom na sociálnu ekonomiku  a zároveň konateľom krajského registrovaného sociálneho podniku Milanom Vaňom. Jeho pútavé rozprávanie o tom, ako sa dá využiť zákon o sociálnej ekonomike a zároveň podpora „svojich“ sociálnych podnikov cez výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní pre dobro a rozvoj kraja na úrovni VÚC, je nenapodobiteľné – už sme mali možnosť si ho na našich seminároch a konferenciách vypočuť a vždy sme ocenili, ako premyslene a komplexne na to v BBSK idú.

                Akokoľvek pútavé rozprávanie je však vždy len teóriou, ak sa nesnúbi s ukážkami dobrej praxe. Vedomé si tejto skutočnosti ukázali hosťom kolegyne z Regionálneho centra SE pre Trenčiansky kraj Marcela Beníčková a Dagmar Lukačková konkrétne prevádzky registrovaných sociálnych podnikov: Matky v práci, s.r.o., TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. a Komunálne Služby Horná Súča s.r.o., r.s.p.

                Veríme, že sme našim českým kolegom okrem informácií, skúseností a ukážok aplikačnej praxe dodali aj chuť a motiváciu do ďalšej práce spojenej s prijatím legislatívneho rámca pre rozvoj sociálnej ekonomiky v Českej republike.