EnglishSlovak

Záznam z konferencie „Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji“

  • Domov
  • Záznam z konferencie „Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji“
06 máj
0

Na základe iniciatívy Odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 27. apríla 2022 uskutočnila v Trenčíne odborná konferencia s cieľom podporiť ďalší rozvoj sociálneho podnikania v tomto regióne.

 „Sú tu ešte nejaké možnosti na ďalší rozvoj sociálneho podnikania?“, bola ústredná otázka, na ktorú mala dať konferencia odpoveď. Veď trenčiansky región sa už teraz má čím pochváliť: 72 registrovaných sociálnych podnikov, vyše 1 000 zamestnaných ľudí, z ktorých až 626 je na bežnom trhu práce znevýhodnených.

Poznáme viac druhov sociálnych podnikov, napríklad z hľadiska pôvodu alebo zamerania. Osobitnou kapitolou sú obecné sociálne podniky, ktorých je v tomto kraji zatiaľ 10. Činnosť takéhoto podniku vidia a cítia obyvatelia vo svojom mikrosvete okamžite – na upravenej verejnej zeleni, na stavebnom ruchu v obci, na opravených chodníkoch a cestách, na vyriešenom odpadovom hospodárstve, na mnohých ďalších verejne prospešných aktivitách. Nie náhodou boli účastníkmi konferencie okrem už registrovaných sociálnych podnikov aj predstavitelia samospráv miest a obcí, kde sa na sociálne podnikanie ešte len chystajú, prípade začínajú o ňom uvažovať.

ilustracny obrazok

Inšpiráciou im určite mohli byť  ukážky dobrej praxe, ktoré prezentovali konatelia funkčných obecných podnikov, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z prievidzského regiónu, ktorý sa pasuje s najvyššou nezamestnanosťou v kraji alebo špecialista na sociálnu ekonomiku z Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa majú v podpore rozvoja sociálnej ekonomiky naozaj čím pochváliť.

Nemôžeme zmeniť celý svet, ale môžeme zmeniť celý svet jedného človeka.

Bola jedna z mnohých podnetných myšlienok z úst konateľky registrovaného sociálneho podniku Matky v práci, s.r.o. Tento výrok možno zdanlivo nesúvisí s témou konferencie – opak je však pravdou. Veď presne o tom je sociálne podnikanie – prostredníctvom zamestnania dať šancu na lepší život sociálne či zdravotne znevýhodneným a zraniteľným osobám, spoločensky prospešnou ponukou tovarov a služieb podnikať nie kvôli zisku, ale prospechu nás všetkých. Nie len v Trenčianskom samosprávnom kraji, ale všade, kde žijú šikovní ľudia so srdcom na správnom mieste.

Chcete sa inšpirovať aj vy? Pozrite si záznam z konferencie.