EnglishSlovak

Memorandum o spolupráci IA MPSVR SR s BBSK prináša konkrétne výsledky

  • Domov
  • Memorandum o spolupráci IA MPSVR SR s BBSK prináša konkrétne výsledky
18 mar
0

Banskobystrická župa úspešne pokračuje v podpore sociálnej ekonomiky vo svojom regióne – ako prví sa pustili do realizácie projektu podpory regionálnych farmárov, dodávateľov potravín do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BBSK. Na začiatku bola výzva potenciálnym dodávateľom na založenie registrovaných sociálnych podnikov a dnes – po niečo vyše roku – boli na tlačovej konferencii odprezentované konkrétne výsledky pretavenia tejto skvelej myšlienky do života.

Dobrá vec sa podarila: Potraviny do krajských škôl a zariadení začínajú dodávať lokálni farmári

bystricoviny.sk – 16. marca 2022 – Bravčové a hovädzie mäso, zelenina, ovocie, zemiaky, mlieko a mliečne výrobky či vajcia. To je prvá časť vysúťažených potravín, ktoré začínajú do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja dodávať lokálni producenti. Župa už takto obstarala zákazky za asi 300 tisíc eur, priestor pre farmárov je však oveľa väčší.

Zdroj: bystricoviny.sk, 16.3.2022
Stretnutie s farmármi v Banskej Bystrici

Na Strednej odbornej škole (SOŠ) Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa v utorok zišli zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Rozvojovej agentúry BBSK, školy a regionálnych farmárov a producentov, aby spoločne predstavili úspešný projekt, do ktorého sa banskobystrická župa pustila ako prvá na Slovensku.

Ešte v decembri 2020 oslovila prostredníctvom verejnej výzvy farmárov, aby sa prihlásili a stali sa dodávateľmi potravín pre jej zariadenia. Na výzvu, ktorá je stále otvorená, zareagovalo v prvej fáze 53 záujemcov, z čoho sa vyprofilovalo 9 registrovaných sociálnych podnikov a dve chránené dielne.

„Po viac ako roku intenzívnej práce, konzultácií a hľadania spoločných riešení, vám dnes predstavujeme časť farmárov a producentov, ktorí sa stanú dodávateľmi zdravých a lokálnych potravín do našich stredných škôl a zariadení sociálnych služieb. Uprednostniť potraviny z lokálnych zdrojov sme mohli vtedy, keď sa ich dodávateľom stanú registrované sociálne podniky podľa zákona o sociálnej ekonomike. Súčasťou výzvy preto bola aj ponuka pomoci od Rozvojovej agentúry BBSK pri založení sociálneho podniku,“ povedal na tlačovej konferencii predseda BBSK Ján Lunter.

Vysúťažení farmári budú dodávať svoje produkty do 48 organizácií, možný objem dodávok počas celého roka je 4 440 ton potravín a predpokladaná hodnota zákaziek môže v budúcnosti dosiahnuť až 3,53 milióna eur ročne.

„Dnes sme na začiatku a vysúťažené máme potraviny za viac ako 300 tisíc eur, ďalšie kolo obstarávaní spustíme v júni so zmluvami do konca decembra. Farmári sa môžu aj priebežne hlásiť so svojim záujmom prostredníctvom formulára  zverejneného na www.bbsk.sk/vyzva a sme pripravení ich previesť celým procesom založenia a registrácie sociálneho podniku,“ doplnil Ján Lunter.

Férové ceny a podpora zamestnanosti

Výsledkom výzvy sú nielen zdravé a lokálne potraviny na stoloch stredoškolákov či klientov zariadení, ale aj podpora lokálnej ekonomiky a zamestnávania znevýhodnených. Projekt BBSK tak dáva zmysel hneď na viacerých úrovniach.

„Registrované sociálne podniky, ktoré títo farmári vytvorili, budú 100 % svojho zisku opäť investovať do samotného podniku – to v podstate znamená, že peniaze, ktoré BBSK investuje do takto zakúpených potravín, zostanú na území kraja a prispejú k jeho rozvoju. Aj preto sme sa ako kraj do takejto výzvy pustili a počítali s tým, že potraviny od miestnych môžu byť o niečo drahšie ako tie, ktoré sú dovážané a produkované vo veľkom v zahraničí. Dnes konštatujeme, že farmári ponúkli férové a dobré ceny a navýšenie je úplne minimálne, v niektorých prípadoch dokonca evidujeme úsporu oproti predpokladanej hodnote zákazky,“ uviedol Ondrej Lunter, podpredseda BBSK.

Navyše v sociálnych podnikoch vzniklo doposiaľ 19 nových pracovných miest, z ktorých väčšinu obsadili zraniteľní či znevýhodnení ľudia, ktorí by inak svoje uplatnenie na trhu práce hľadali len ťažko.

„V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine je dôležité spomenúť aj to, že za zraniteľnú osobu sa považujú aj azylanti – teda v sociálnych podnikoch budú môcť pracovať aj utečenci, ktorí na Slovensku dostanú azyl. Štatút dočasného útočiska, ktorý vznikol v súvislosti s vojnou na Ukrajine ako úplne nový štatút, tu zatiaľ zakomponovaný nie je – ako kraj a líder v sociálnej ekonomike sa však obrátime na ministerstvo práce, aby iniciovali jeho doplnenie do zákona a umožnili aj takýmto ľuďom zamestnať sa v sociálnych podnikoch a zvýšiť ich šancu uplatniť sa na pracovnom trhu,“ pripomenul podpredseda Lunter.

Široká spolupráca

Banskobystrický samosprávny kraj ponúkne svoje know-how, ktoré získal v tomto projekte, aj ostatným krajom, miestnym samosprávam a ďalším obstarávateľom. Na základe vlastnej dobrej praxe im poskytne nielen konzultácie, ale pripraví pre nich aj manuál, ako postupovať pri obstarávaní podobných zákaziek.

„Kľúčová je spolupráca na všetkých úrovniach. Záujemcom o vytvorenie sociálneho podniku sme na Rozvojovej agentúre BBSK plne k dispozícii počas celého procesu, od založenia, cez verejné obstarávanie až po poradenstvo pre udržateľnosť fungovania takéhoto podniku. Toto všetko sa nám darí aj vďaka výbornej spolupráci s Implementačnou agentúrou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, s ktorou máme ako jediný kraj aj podpísané memorandum,“ informoval Milan Vaňo, expert Rozvojovej agentúry BBSK na sociálnu ekonomiku.

Na dôležitosť spolupráce s lokálnymi farmármi poukázal aj riaditeľ SOŠ Pod Bánošom Pavel Fiľo. Škola, ktorú zriaďuje kraj a na ktorej čele stojí, je sama výborným príkladom toho, ako dostávať potraviny z farmy priamo na stôl. Rozbehnutých má viacero úspešných projektov a sama dodáva potraviny do materských škôl v Banskej Bystrici: „Človek môže vymeniť byt, dom, krajinu, ale nemôže vymeniť žalúdok. BBSK robí veľa prospešnej práce. Našu školu vybral ako jednu z pilotných do projektu Catching-UpRegions, v rámci ktorého chceme, v súlade s princípom z farmy na stôl, vytvoriť farmu v horskom prostredí, vďaka ktorej budú môcť farmári ponúkať ľuďom svoje produkty.“

Okrem prezentácie SOŠ Pod Bánošom sa na utorkovej tlačovej konferencii odprezentovali aj dodávatelia potravín zo spoločností Belspol (ovocie a zelenina), Avagri (zemiaky), Mäsové špeciality Bystriansky (bravčové mäso), Mliekareň Selce a Breznianska mliekareň.