EnglishSlovak

Metodické stretnutie pre RSP s informáciami k zákonným povinnostiam

  • Domov
  • Metodické stretnutie pre RSP s informáciami k zákonným povinnostiam
25 máj
0

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky pripravil pre registrované sociálne podniky online metodické stretnutie s informáciami k zákonným povinnostiam vyplývajúcim zo získania štatútu sociálneho podniku.

Stretnutie je určené registrovaným sociálnym podnikom, ktorým vznikli Základné povinnosti registrovaného sociálneho podniku v kontexte zákona 112/2018 Z.z. vrátane spracovania výročnej správy s cieľom priblížiť účastníkom tieto základné povinnosti, poskytnúť im užitočné informácie k ich splneniu a v rámci diskusie odpovedať na prípadné otázky z praxe.

Program:
• Povinnosti registrovaného sociálneho podniku v zmysle ustanovenia §24 zákona č. 112/2018 Z. z.
• Oznamovacia povinnosť registrovaného sociálneho podniku voči Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zmena údajov subjektu, aktualizácia Prílohy č. 4)
• Spracovanie výročnej správy registrovaného sociálneho podniku, odoslanie na odbor sociálnej ekonomiky MPSVR SR a zverejnenie
• Diskusia.

ilustračný obrázok

Metodické stretnutie sa uskutoční online formou v stredu  2.6. 2021 od 9:00 do 12:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

REGISTRÁCIA je možná prostredníctvom prihlasovacieho formulára https://forms.gle/PXAu41v9sUvAnfat8 najneskôr do piatku 28.5.2021 do 15:00 hod.  

Počet účastníkov je limitovaný na max. 100, preto v prípade záujmu neváhajte.

Leave A Comment