EnglishSlovak

Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave

  • Domov
  • Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave
04 dec
0

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

si Vás dovoľuje pozvať na

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave

k výzve

 

 

TERMÍN A MIESTO
KONANIA SEMINÁRA:

  • streda 24. januára 2018 o 10,00 hod., v priestoroch Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01  Bratislava vo veľkej zasadačke IA č. 402 na 3. poschodí

 

PROGRAM SEMINÁRA

9,30 – 10,00                                          REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

10,00                                                      OTVORENIE SEMINÁRA

10,00 – 11,00                                        PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02: 

Základné informácie o výzve 

Podmienky poskytnutia príspevku

11,00 – 11,30                                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

11,30 – 12,00                                     PRESTÁVKA

11,30 – 12,00                                     REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 

12,00 – 13,00                                     PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo – orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020  

13,00                                                    OTVORENIE SEMINÁRA

13,00 – 14,00                                     PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

                                                                              Základné informácie o výzve

                                                                              Podmienky poskytnutia

14,00 – 14,30                                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

14,30                                                   ZÁVER 

 

Prezentácie: 

PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok  (PPT 772 kB)

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím (PPT 1059 kB)

OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností  (PPT 804kB)

 

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú
adresu 
vyzvy@ia.gov.sk . Prosím, uveďte Vaše meno,
priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. 
V predmete
e-mailu uveďte „IS BRATISLAVA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno
miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní
účastníci. Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do  23.01.2018.

 Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme počas
seminára v rámci prezentácie či diskusie. 

 


 

Leave A Comment