EnglishSlovak

Aktualizácia Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 1/2015 Programové obdobie 2014-2020, verzia 3.0 k verejnému obstarávaniu

  • Domov
  • Aktualizácia Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 1/2015 Programové obdobie 2014-2020, verzia 3.0 k verejnému obstarávaniu
01 dec
0

IA
MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR s účinnosťou od 28.11.2017 aktualizovalo 

 Usmernenie Riadiaceho
orgánu č. 1/2015 Programové obdobie, verzia 3.0
k verejnému
obstarávaniu. Aktualizovaná verzia spolu s prílohami je zverejnená tu

Leave A Comment