Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Usmernenia RO

Usmernenia RO

Zoznam všetkých dôležitých usmernení Riadiaceho orgánu (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) pre operačný program Ľudské zdroje.

 

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 6.0)

20. 04. 2020 / Bratislava

Prílohy

Aktuálne znenie Usmernenia RO č. 1/2015 - verzia číslo 6 s prílohami k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  20. apríla 2020

 

Archív:

 

 

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 5.0)

17. 06. 2019 / Bratislava

Prílohy

Aktuálne znenie Usmernenia RO č. 1/2015 - verzia číslo 5 s prílohami k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  17. 06. 2019 


Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 4.2)

17. 12. 2018 / Bratislava

Prílohy

Aktuálne znenie Usmernenia RO č. 1/2015 - verzia číslo 3 s prílohami k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  17. 12. 2018

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 4.1)

22. 08. 2018 / Bratislava

Prílohy

Aktuálne znenie Usmernenia RO č. 1/2015 - verzia číslo 3 s prílohami k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  22. 08. 2018

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 4.0)

06. 02. 2018 / Bratislava

Prílohy

Aktuálne znenie Usmernenia RO č. 1/2015 - verzia číslo 3 s prílohami k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  06. 02. 2018

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 3)

28. 11. 2017 / Bratislava

Prílohy

Aktuálne znenie Usmernenia RO č. 1/2015 - verzia číslo 3 s prílohami k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  28. 11. 2017

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 2) 

08. 11. 2016 / Bratislava
 
Prílohy 

Aktuálne znenie Usmernenia RO č. 1/2015 - verzia číslo 2 s prílohami k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  08. 11. 2016.

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015

01.04. 2016 / Bratislava

Usmernenia RO č. 1/2015 k verejnému obstarávaniu pre programové obdobie 2014 - 2020 s účinnosťou od  02. 09. 2015.

Neboli nájdené žiadne dokumenty.