EnglishSlovak

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, Aktualizácia č. 9

  • Domov
  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, Aktualizácia č. 9
01 jan
0

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal Usmernenie RO č. N3/2007, Aktualizácia č. 9 z 30.5.2011 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

V aktualizácii usmernenia RO č. N3/2007 je okrem ďalších zmien doplnená najmä primeranosť výdavkov na odborné aktivity v oblasti vzdelávania.

 

Primeranosť výdavkov je stanovená na základe Výkladového stanoviska pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI, ktoré zverejnil Fond sociálneho rozvoja na svojej internetovej stránke dňa 3.4.2011.

Leave A Comment