EnglishSlovak

Správa o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej prace spolufinancovaných ESF

  • Domov
  • Správa o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej prace spolufinancovaných ESF
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja zosumarizoval počty terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v rámci projektov/programov, zameraných na výkon terénnej sociálnej práce, ktoré zabezpečuje od roku 2004.

 

FSR sprostredkoval finančnú pomoc spolu pre 362 subjektov, ktoré realizovali/realizujú terénnu sociálnu prácu. Tieto subjekty celkovo zrealizovali 888 projektov, pričom z ESF bolo spolufinancovaných 704 z nich. Podporených bolo 2 147, z toho novovytvorených 589 pracovných miest na pozícii terénny sociálny pracovník a jeho asistent.

 

Ich rozdelenie podľa rodu, pracovnej pozície, lokalizácie projektu, výziev/národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a ďalšie členenia sú k dispozícií v Správe o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej prace spolufinancovaných ESF.

Leave A Comment