EnglishSlovak

Aktuality


BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.

V rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizujeme vzdelávanie pre opatrovateľky.

Raňajky v TA3

Boli sme na raňajkách v TA3.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.3 – platná od 01.06.2022

Aj malé obce ako Brunovce a Benkovce považujú domácu opatrovateľskú službu za jednu z najdôležitejších sociálnych služieb, ktorú môžu svojim občanom poskytnúť. Pozrite si ich príbehy odvysielané v relácii CESTY ISTOTY na 3ke.