EnglishSlovak

Projekt NP TSP II v číslach

Pozrite si stručné zhrnutie aktivít národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce .

Aktuálne znenie Príručky pre subjekty zapojené do NP TSP KC -aktivita TSP

Prinášame Vám záznam z informačného seminára na tému Špecifiká a podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý Implea zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Pozývame Vás na informačný seminár, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Záverečná konferencia NP TSP II Vo utorok 6. júna 2023 sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici pri príležitosti ukončenia realizácie národného projektu

Informácia o predĺžení financovania transferov a nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Dovoľujeme si Vás pozvať na živý prenos Záverečnej konferencie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2023 v čase od 9:30 hod. do 16:00 hod., ONLINE.

Pozrite si zhrnutie našich aktivít za rok 2022 v číslach.

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP II – od 1.1.2023 Publikované utorok, 20 decembra 2022 Dovoľujeme si

Aktuálne znenie Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) Publikované utorok,