EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola na posudzovanie žiadostí o zapojenie
12 jún
0

Oznamujeme žiadateľom, že 5. hodnotiace kolo na posudzovanie žiadostí o zapojenie do NP Ukrajina v listinnej podobe je posledné a bude ukončené dňa 22.06.2023


IMPLEA oznamuje, že v zmysle bodu 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva (ďalej aj „NP Ukrajina“) ukončuje posledné 5. hodnotiace kolo na posudzovanie žiadostí o zapojenie do NP Ukrajina z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov.

Platne zaregistrovaní žiadatelia formou online registračného formulára Solidarita s Ukrajinou do 07.06.2023 predkladajú žiadosti o zapojenie do NP Ukrajina v listinnej podobe vyhlasovateľovi na doručovaciu adresu IMPLEA najneskôr do 22.06.2023.

Žiadosti o zapojenie do NP Ukrajina v listinnej podobe doručené vyhlasovateľovi po tomto termíne nebudú zaradené do procesu posúdenia.