EnglishSlovak

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky na medzinárodnej konferencii „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“

 • Domov
 • Regionálne centrá sociálnej ekonomiky na medzinárodnej konferencii „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“
18 okt
0

Implementačná agentúra MPSVR SR sa ako jeden z partnerov
podujatia zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii o sociálnej ekonomike
v poľnohospodárstve s názvom „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“ (AGASI –
Agriculture as an Actor of Social Inclusion),
ktorú organizovala  Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
, Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja
spolu s občianskym združením Druživa. Záštitu nad konferenciou prevzal minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.  Prostredníctvom
účasti manažérov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky sme sa zapojili do
diskusií v odbornom paneli na témy:

 • Poľnohospodárska
  prax a sociálne inovácie,
 • Vzdelávanie,
  informovanosť a poradenstvo.

Prezentovaná bola aj téma spojeného
duálneho vzdelávania a sociálnej ekonomiky ako inovatívne systémové
opatrenie.

Konferencia sa konala online formou v
dňoch 14.-15. októbra 2021 s 12 prednášajúcimi a celkovo 300 online
účastníkmi. Cieľom konferencie bolo posilniť dialóg medzi rôznymi
zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania o úlohe, ktorú
poľnohospodárstvo zohráva v sociálnom začlenení a sociálnej ekonomike. Taktiež
podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a
poukázať na kľúčovú úlohu poľnohospodárstva pri vytváraní pridanej hodnoty a
inovácií. Hlavnými témami na konferencii boli

 • Rozvoj politík vytvárajúcich
  vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
 • Pridaná hodnota sociálneho
  poľnohospodárstva
 • Sociálne poľnohospodárstvo ako
  priestor pre zavádzanie inovácií a nových technológií
 • Sociálne poľnohospodárstvo ako
  súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu

Leave A Comment