EnglishSlovak

Konferencia Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť!

  • Domov
  • Konferencia Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť!
07 okt
0

Dnes sme odštartovali 2 dňovú online konferenciu národného
projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, zameranú na aktuálny stav sociálnej
ekonomiky a sociálnych podnikov. Súčasná podoba sociálneho podnikania aj
príležitosti, ktoré ponúka do budúcnosti, to všetko je predmetom celoslovenskej
odbornej konferencie Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť,
ktorú organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. Podujatie sa koná pod
záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka a
predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Cieľom konferencie je zhodnotiť aktuálny stav implementácie
zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
zamyslieť sa nad možnosťami ďalšieho vývoja sociálneho podnikania a hľadať
odpovede na otázky týkajúce sa budúceho vývoja sociálnej ekonomiky na
Slovensku.

Pozvaní hostia sú z radov zástupcov odbornej
verejnosti, samospráv a inštitúcií, ktorí najlepšie poznajú prostredie v akom
sociálne podnikanie funguje, ale aj zástupcovia registrovaných sociálnych
podnikov, ktorí sa môžu inšpirovať príkladmi úspešnej praxe a vymieňať si
tak svoje bohaté skúsenosti.

Program podujatia (formát PDF, 2 MB)

 

 

 

Leave A Comment