EnglishSlovak

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

  • Domov
  • Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave
16 júl
0

Pozývame Vás na Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorý sa uskutoční prezenčnou formou dňa 22.07.2021 od 10:00 – 12:00.

Cieľom podujatia je novým záujemcom o podnikanie priblížiť postup
založenia a fungovania sociálneho podniku. Existujúce sociálne podniky
na ňom získajú informácie o aktuálnych možnostiach bezplatného
poradenstva v oblasti sociálneho podnikania, či podnety pre rozvoj
svojich aktivít.

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Trnavský kraj ho spoločne s NPC organizuje s cieľom podtitulu podujatia: „Vy pomáhate iným – my pomáhame vám“.

Podujatie je bezplatné a koná sa v priestoroch Národného
podnikateľského centra (NPC) na adrese Piešťanská 8188/3 (Business
centrum) v Trnave.

Program

 

ISE grafika - postavicky drziace sa za ruky

Leave A Comment