EnglishSlovak

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

  • Domov
  • Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky
08 júl
0

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum
o spolupráci medzi  Implementačnou
agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického
samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná
podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na
Slovensku.

 

Sú to práve tri
roky, čo Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu
Inštitút sociálnej ekonomiky uviedla do života vo všetkých samosprávnych
krajoch Slovenska Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré svojou prácou
priamo v regiónoch hľadajú, oslovujú a podporujú potenciálnych záujemcov
o sociálne podnikanie.

Spoločné foto

Banskobystrický samosprávny kraj prevádzkuje tri sociálne podniky

V niektorých krajoch našli pracovníci
centier v regionálnych inštitúciách silných partnerov, ktorí  chápu silu sociálnej ekonomiky pre
skvalitňovanie života svojich občanov. Presne tak je to na Úrade
Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci Rozvojovej agentúry BBSK
založil samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky a k dnešnému dňu
prevádzkuje už tri sociálne podniky. Pre regionálnych koordinátorov
z centra sociálnej ekonomiky sa tak stal nie subjektom, ktorému treba
pomôcť, ale partnerom, ktorý môže potenciálnych záujemcov o sociálne
podnikanie inšpirovať ukážkami svojej dobrej praxe.

Memorandum o spolupráci

Vyústením
doterajšej spolupráce je podpis Memoranda o spolupráci medzi
Implementačnou agentúrou MPSVR SR reprezentovanou národným projektom Inštitút
sociálnej ekonomiky  a Rozvojovou agentúrou
Banskobystrického samosprávneho kraja. Memorandum o spolupráci bolo
podpísané za Implementačnú agentúru MPSVR SR zástupcom generálneho riaditeľa Ing.
Norbertom Tinkom  a riaditeľkou
Rozvojovej agentúry BBSK JUDr. Gabrielou Bielikovou v sídle Úradu Banskobystrického
samosprávneho kraja na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

 „S vedomím, že úzka spolupráca a spoločné
úsilie prepojí skúsenosti a znalosti obidvoch strán memoranda, prejavili
obe strany memoranda vôľu spolupracovať a vzájomne sa podporovať
v oblasti zvyšovania povedomia širokej a odbornej verejnosti,
vzdelávania, výskumu, analýz a ďalšieho vytvárania príležitostí potrebných
pre vzostup sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky v priestore
verejných a sociálnych politík s cieľom 
podnietenia rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej
republiky,“ uvádza sa v memorande dôvod a zároveň aj cieľ
deklarovanej spolupráce.

Delegácia ministerstva a implementačnej agentúry za stolom so zástupcami rozvojovej agentúry BBSK

Sociálne podnikanie – jedinečný nástroj rastu
životnej úrovne všetkých bez rozdielu

Význam tohto
aktu podporili podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter
a riaditeľka Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriová, ktorí
vo svojich príhovoroch vyzdvihli sociálne podnikanie ako jedinečný nástroj na
rast zamestnanosti, osobitne zdravotne, sociálne, či inak znevýhodnených osôb,
na úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre
krajské prevádzky a zariadenia, jednoducho pre rast životnej úrovne
Slovákov. V Banskej Bystrici ukázali, ako sa to dá.

 

Riaditeľ implementačnej agentúry pán N.Tinka a výkonná riaditeľka rozvojovej agentúry BBSk pani G. Bieliková

Leave A Comment