EnglishSlovak

Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove a Banskej Bystrici

  • Domov
  • Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove a Banskej Bystrici
13 jan
0

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešov a Informačno-poradenským
centrom pre EŠIF Banská Bystrica

 

pozývajú prijímateľov na

 

 Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Informačné semináre sú bezplatné.

Termín: 

05.02.2020 o 08:15 hod.  v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2)

06.02.2020 o 08:15 hod.  v Banskej Bystrici (Mestský úrad, Československej armády 2, zasadacia miestnosť č. 290)  

 

 PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:*

  08:15 – 08:45                                                    REGISTRÁCIA   

 08:45 – 08:50                                                    OTVORENIE SEMINÁRA

 08:50 –
10:30                                                    
PROCES IMPLEMENTÁCIE: Ako správne implementovať
projekt v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01 

 10:30 –
11:00                                    
                PRESTÁVKA

11:00 –
12:00                                    
                PROCES IMPLEMENTÁCIE: Ako správne implementovať projekt v rámci
výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01 
 

 12:00 – 13:15       
                     
       
          DISKUSIA 

 13:15                                                                   ZÁVER 

 * zmena
programu vyhradená

 V prípade záujmu sa zaregistrujtehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkvwpZG-4fVVWvlS0cQpPqKI44YUagHCavD0VTJyLikQcxTw/viewform?usp=sf_link

v termíne do 27.01.2020 (vrátene, do 23:59 hod) Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, pričom informačný seminár je bezplatný. Minimálny počet účastníkov pre uskutočnenie daného seminára je 20.

 

 


 

Question Type
 
 
 

Multiple choice

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Add option
or

ADD „OTHER“

Leave A Comment