EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
11 dec
0

1.      
Kolo

Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019

Dátum uzávierky: 13.11.2019

 

Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť
podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až § 66 zákona č.
448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o sociálnych službách) zaregistrovanú jednu z nasledovných
sociálnych služieb:

a) Komunitné centrum (§ 24d) – ďalej KC;

alebo

b) Nízko prahové denné centrum (§ 24b) – ďalej NDC;

alebo

c) Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28) –
ďalej NSSDR;

 a to v nasledovnom zastúpení : 89 Poskytovateľov z menej
rozvinutých regiónov  a  11 Poskytovateľov  z viac rozvinutého regiónu, pričom  bude podporených 16 Poskytovateľov  NDC/NSSDR a 84 Poskytovateľov KC.

 V rámci 1. kola bolo celkovo písomne podaných 80
žiadostí.

Úspešní žiadatelia:

P. č.

Región

Kraj

Poskytovateľ

Druh SS

1.

MRR

Košický

Obec Iňačovce

KC

2.

MRR

Obec Čičarovce

KC

3.

MRR

Diecézna Charita Rožňava – Rožňava

NDC

4.

MRR

Mesto Dobšiná

KC

5.

MRR

Mesto Čierna nad Tisou

KC

6.

MRR

Obec Slavec

KC

7.

MRR

Obec Rankovce

KC

8.

MRR

Obec Prakovce

KC

9.

MRR

Obec Boťany

KC

10.

MRR

Mesto Rožňava

KC

11.

MRR

Obec Šamudovce

KC

12.

MRR

Obec Úbrež

KC

13.

MRR

Obec Blatné Remety

KC

14.

MRR

 

 

Prešovský

Obec Kendice

KC

15.

MRR

Mesto Vranov nad Topľou

KC

16.

MRR

Mesto Hanušovce nad Topľou

KC

17.

MRR

Arcidiecézna charita Košice – Stropkov

KC

18.

MRR

Mesto Spišské Podhradie

KC

19.

MRR

OZ Familiaris – Svit

KC

20.

MRR

OZ KreDO – Ľubotice

NSSDR

21.

MRR

Obec Benkovce

KC

22.

MRR

Mesto Veľký Šariš

KC

23.

MRR

Obec Ulič

KC

24.

MRR

Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie –
Lomnička

KC

25.

MRR

Obec Spišský Hrhov

KC

26.

MRR

Obec Ľubotín

KC

27.

MRR

OZ Tobiáš – Prešov

KC

28.

MRR

Človek v ohrození, n.o. – Sveržov

KC

29.

MRR

Človek v ohrození, n.o. – Kojatice

KC

30.

MRR

Mesto Snina

NSSDR

31.

MRR

Rómsky inštitút – RomaInstitute, n.o. – Prešov

KC

32.

MRR

Žilinský

OZ Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie
vzdelávanie – Vyšný Kubín

KC

33.

MRR

OZ Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie
vzdelávanie – Sedliacka Dubová

KC

34.

MRR

OZ JekhDrom – Važec

NSSDR

35.

MRR

OZ Konzultačné a informačné centrum
EDUKOS – Dolný Kubín

KC

36.

MRR

Mesto Turzovka

NSSDR

37.

MRR

OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a
rozvoj mládeže – Trstená

KC

38.

MRR

Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar  – Ružomberok

KC

39.

MRR

Banskobystrický

Mesto Žiar nad Hronom

KC

40.

MRR

Obec Veľké Dravce

KC

41.

MRR

Obec Málinec

KC

42.

MRR

Obec Stará Kremnička

KC

43.

MRR

Mesto Fiľakovo

KC

44.

MRR

Obec Pohorelá

KC

45.

MRR

IN Network Slovakia, n.o. – Lučenec

KC

46.

MRR

IN Network Slovakia, n.o. – Cinobaňa

KC

47.

MRR

OZ Komunitné Centrum Menšín – Veľký
Krtíš

KC

48.

MRR

OZ Klub rómskych aktivistov na SR –
Hnúšťa

KC

49.

MRR

Obec Prenčov

KC

50.

MRR

Obec Mučín

KC

51.

MRR

Diecézna Charita Rožňava – Lučenec

NDC

52.

MRR

Mesto Poltár

KC

53.

MRR

Obec Litava

KC

54.

MRR

Mesto Lučenec

KC

55.

MRR

Obec Cerovo

KC

56.

MRR

Mesto Banská Štiavnica

KC

57.

MRR

Mesto Zvolen

KC

58.

MRR

OZ Šanca pre Dražice – Dražice

KC

59.

MRR

OZ Šanca pre Dražice – Vrbovce nad
Rimavicou

KC

60.

MRR

OZ Združenie mladých Rómov – Valaská

KC

61.

MRR

Trenčiansky

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb,
n.o. – Prievidza

KC

62.

MRR

Mesto Myjava

KC

63.

MRR

Mesto Partizánske

KC

64.

MRR

Nitriansky

MZ YMCA NESVADY – Nesvady

KC

65.

MRR

Obec Bátovce

KC

66.

MRR

Obec Mýtne Ludany

KC

67.

MRR

Obec Pukanec

KC

68.

MRR

Obec Tekovské Lužany

KC

69.

MRR

Obec Pribeta

KC

70.

MRR

Organizácia sociálnej starostlivosti
mesta Šaľa – Šaľa

NDC

71.

MRR

Trnavský

Trnavská arcidiecézna charita – Trnava

NDC

72.

MRR

Trnavská arcidiecézna charita – Piešťany

NSSDR

73.

MRR

OZ Tenenet – Jánovce

KC

74.

MRR

Mesto Veľký Meder

KC

75.

VRR

Bratislavský

OZ Vagus – Bratislava

NDC

76.

VRR

OZ Tenenet – Senec

KC

77.

VRR

Človek v ohrození n.o. – Plavecký
štvrtok

KC

Neúspešní žiadatelia:

Z dôvodu odoslania žiadostí po termíne uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania
Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na
komunitnej úrovni č.: NP BOKKU/01/2019.

P. č.

Región

Kraj

Poskytovateľ

Druh SS

1.

MRR

Banskobystrický kraj

Kultúrno – výchovné občianske združenie
Láčhodrom – Kokava nad Rimavicou

KC

2.

MRR

Prešovský kraj

Občianske združenie – EURÓPA – Vranov
nad Topľou

KC

3.

MRR

Banskobystrický kraj

Mesto Jelšava

KC

 

Leave A Comment