EnglishSlovak

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP

  • Domov
  • Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP
06 dec
0

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 06.12. 2019 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP
sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ  pre prioritné osi č. 2, 3, 4; verzia 8.

Aktuálna
verzia je zverejnená na webovom sídle https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/metodicke-dokumenty/untitled-resource11

Príručka pre prijímateľa NFP – verzia so sledovaním zmien (formát docx, 1,65 MB)

 

Leave A Comment