EnglishSlovak

Zapojte sa do otvorenej konzultácie

 • Domov
 • Zapojte sa do otvorenej konzultácie
28 jún
0

Zapojte
sa do otvorenej konzultácie, ktorú vyhlásila Európska komisia. Ide o hodnotenie
podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých prostredníctvom iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho sociálneho fondu. Komisia by rada
poznala názory, podnety od občanov a organizácií, pričom príspevky sú
vítané najmä:

 • od
  mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo
  odbornej prípravy, či už dostávajú podporu z Európskeho sociálneho fondu alebo
  iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,
 •  organizácií
  zapojených do riadenia operačných programov Európskeho sociálneho fondu a
  iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako sú členské štáty,
  riadiace orgány/sprostredkovateľské orgány, sociálni partneri a iní partneri,
 • organizácií
  zapojených do realizácie operácií v rámci Európskeho sociálneho fondu a
  iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako prijímatelia alebo
  partneri projektu – verejné orgány, MVO, obce, ale aj od
 • iných
  organizácií, ktoré zastupujú mladých ľudí alebo s nimi pracujú, prípadne ktoré
  aktívne pôsobia na európskej, vnútroštátnej alebo miestnej úrovni v oblasti
  podpory zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce.  

Zhromaždené
informácie sa použijú na posúdenie dosiahnutého pokroku počas obdobia 2014 –
2018. Komisii to pomôže získať lepšie poznatky o tom, ako túto podporu v
budúcnosti posilniť, aby bola účinnejšia a lepšie zameraná.

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením
online dotazníka, ktorý je aj v slovenskom jazyku, a to do 16.8.2019.
Viac informácií ako i dotazník nájdete TU: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_sk

Leave A Comment