EnglishSlovak

Tím IA runners aj tento rok bežal pre vás

  • Domov
  • Tím IA runners aj tento rok bežal pre vás
18 jún
0

Tím IA runners, teda
trinásti odvážlivci reprezentujúci  Implementačnú agentúru Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prekonávali samých
seba. Zapojili sa totiž do The Run 2019.

Bežecký tím IA runners si tento rok vzal východnú trať
najdlhšieho štafetového behu na Slovensku. Ich trať pozostávala z 28
úsekov naprieč slovenskou krajinou. Vyštartovali v piatok 14. júna
z Košíc a ich cesta viedla napríklad cez Margecany, Spišské
Podhradie, Levoču, Tatranskú Lomnicu, Liptovský Mikuláš, Zázrivú a úspešne
dobehli do cieľa v Tepličke nad Váhom v sobotu 15. júna. Tím IA
runners beží niektorí zo štafetových behov na Slovensku už tretí rok po sebe
s mottom: Bežíme pre vás. „Cieľom
našich bežcov nebolo len prekonať svoje limity, či urobiť niečo pre svoje
zdravie, ale najmä podporiť prácu kolegov  v rámci národných
projektov a rovnako prijímateľov nenávratného finančného príspevku, ktorí
pracujú priamo v terénne a symbolicky sa im tak poďakovali za ich činnosť,“
priblížil
posolstvo tímu IA Runners Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Tak ako oni zvládajú náročné situácie s ľuďmi – klientmi, tak aj bežci
tímu IA runners prekonávali aj náročné chvíle a prekážky, ktoré ich pri behu
čakali.  Celkovo zvládli 293 km,
rozdelených do 28 náročných úsekov naprieč východnou a strednou časťou
Slovenska, a to s úctyhodným časom 31:44:58.

spoločná fotka bežcov

Zástupcovia
Implementačnej agentúry Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky odovzdali počas štafetového behu poďakovanie dvom
subjektom zapojeným do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni. „Stretli sme sa s pracovníkmi komunitného
centra FAMILIARIS vo Svite a pracovníčkami nízkoprahovej sociálnej služby pre
deti a rodinu JEKH DROM vo Važci, aby sme im odovzdali posolstvo behu IA
Runners, ktorým je symbolické vyjadrenie úcty a vďaky všetkým tým, ktorí počas
celého roka poskytujú pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. Navštívené
subjekty nás srdečne privítali pekným programom, po ktorom sme spoločne  diskutovali o možnostiach súčasnej aj budúcej
podpory vybraných sociálnych služieb v rámci projektov, ktoré implementuje IA
MPSVR SR. Vďaka však patrí nielen týmto dvom subjektom, ale všetkým ktorí
pomáhajú robiť tento svet krajším,“
uviedla riaditeľka odboru národných
projektov IA MPSVR SR Zuzana Valentová.

spoločná fotka so zapojeným subjektom

 

Leave A Comment