EnglishSlovak

Pozor, zmena v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v NP DI PTT

  • Domov
  • Pozor, zmena v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v NP DI PTT
17 jún
0

Vedenie zariadenia sociálnych služieb Arcidiecézna charita Košice sa z dôvodu neplánovaných personálnych zmien rozhodlo neuzatvoriť zmluvu o spolupráci v 1.cykle Oznámenia NP DI PTT/01/2019.

So súhlasom Riadiaceho výboru národného projektu Deinštitucioinalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov postúpilo na uvoľnené miesto zariadenie sociálnych služieb s najvyšším počtom získaných bodov v Košickom kraji, a to zariadenie REGINA – Domov Sociálnych služieb, Kráľovce.


Leave A Comment