EnglishSlovak

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest

  • Domov
  • Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest
20 máj
0

Implementačná agentúra Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Podpora
pracovných miest“
, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný
termín vydania rozhodnutí bude do 31.07.2019. Dôvodom nedodržania
termínu 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového
obdobia výzvy pre jednotlivé ŽoNFP je nutnosť ukončiť proces
odborného hodnotenia pre všetky ŽoNFP predložené v prvom kole výzvy
,
nakoľko výška žiadaného NFP predložených žiadostí prekročila indikatívnu výšku
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Vydávať rozhodnutia
o schválení a o neschválení bude možné až po určení poradia všetkých
predložených ŽoNFP v posudzovanom období.

Leave A Comment