EnglishSlovak

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

  • Domov
  • Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
22 mar
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o plánovanom
uzatvorení 
výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora
pracovných miest
“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom
uzatvorenia 2. kola výzvy. Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na
predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 2. kola na
23.04.2019
. Tento termín zároveň predstavuje uzatvorenie výzvy.

Zároveň uvádzame, že z dôvodu nedostatočnej
alokácie sa ruší 3. kolo výzvy.

Uzatvorenie výzvy, ako aj aktualizácia jednotlivých
kôl výzvy nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 21.03.2019.

Leave A Comment