EnglishSlovak

Prieskum záujmu o informačné semináre pre prijímateľov

  • Domov
  • Prieskum záujmu o informačné semináre pre prijímateľov
08 mar
0

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  
zisťuje záujem o konanie
INFORMAČNÝCH SEMINÁROV PRE PRIJÍMATEĽOV 
so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje zorganizovať informačné semináre pre prijímateľov so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy. Z tohto dôvodu zisťuje záujem o takéto aktivity u prijímateľov, a to formou vyplnenia elektronického dotazníka v termíne do 22.3.2019.

Dotazník

 

Leave A Comment